Akreditasyon ve Kalite Güvence Çalışmaları

Tarih

Katılımcılar

Toplantı

12 - 23 Eylül 2011

Fullbright Komisyonu Yükseköğretim
alanında uzman Prof. Dr. Amy Lezberg

KKTC Kalite Güvence Ajansı Kurulması Çalışmaları

27 Haziran 2011

TC YÖK Yürütme Kurulu Üyesi 
Prof. Dr. Atilla Eriş

YÖDEK Başkanı
Sakarya Üniversitesi Eski Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Durman

"Bologna Süreci'nin 10. Yılında Türkiye Uygulamaları""Bologna Süreci Çerçevesinde Stratejik Plan Hazırlama Rehberi"

22 Haziran 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İbrahim Özen

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Danışmanı
Prof. Dr. Miğraç Akay

"Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin Bologna Süreci İle İlgili Çalışmaları"


"Türkiye Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin Program Çıktılarının Yansıtılması"

14 Mayıs 2011

ODTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Zafer Dursunkaya

Prof. Dr. İsmet Erkmen

Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Erdal Erel

Bilkent Üniversitesi Dekan Yrd.
Doç. Dr. Levent Akdeniz
"ABET ve AACSB Akreditasyonu koşulları ve özellikle öğrenim çıktılarının ölçülmesi"

30 Mart 2011

UK - NARIC Rupert Summerfield

"Öğrenci kabulü üçüncü ülkelerde alınan diplomaların değerlendirilmesi"

10 Mart 2011

Sheffield Üniversitesi Gelişimi Direktörü
Miles Stevenson


"Governance and Diversification of Funding in Higher Education"

2 - 5 Mart 2011

Lizbon Teknik Üniversitesi Makine Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Pedro Lourtie


"Öğretim Üyesi Performans Değerlendirme Kriterleri"

21 Şubat 2011

TC YÖK Yürütme Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Atilla Eriş

TC YÖDEK Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Durman


"Bologna Süreci Açısından Akademik Kalite Güvencesi ve Stratejik Planlama"

8 - 9 Kasım 2010

Dr. David Gloster
RIBA (Royal Institute of British Architects)

Prof. Dr. Abdel Galil
Prof. Dr. Zeno Bogdanescu
Dr. Selahattin Onur (MİAK)"RIBA Akreditasyon Süreci"
(Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi)

27 Eylül 2010

Jana Möhren
(ASIIN Program Direktörü ve EUR - ACE Program Koordinatörü)

"Engineering Education in Europe and Worldwide"

"ASIIN Acreditation Standards and Procedures"

(Seminer)
Doğu Akdeniz Üniversitesi)

25 - 26 Ağustos 2010

Peter Williams
(Birleşik Krallık Kalite Güvence Ajansı, UK - QAA)

Avrupa Kalite Güvence Ajansları Birliği,ENQA)

"Avrupa Kalite Güvence Standartları"
(Toplantı)
(Golden Tulip Hotel)

"Yükseköğretimde İç Kalite Güvence Sistemi"
(Toplantı)
(YÖDAK)

25 - 26 Mayıs 2010

Peter Williams
(Birleşik Krallık Kalite Güvence Ajansı, UK - QAA)

Avrupa Kalite Güvence Ajansları Birliği, ENQA)

"Avrupa Kalite Güvence Standartları"
(Konferans)
(Lefke Avrupa Üniversitesi)

"Yükseköğretimde İç Kalite Güvence Sistemi"
(Toplantı)
(YÖDAK)

8 Nisan 2010

George Eubachs
(Genel Müdür)
(European Association of Distance Teaching Universities)

Dr. Keith Williams
(Öğretim Üyesi)
(İngiltere Açıköğretim Üniversitesi)


"Uzaktan Eğitim Programları için gerekli Minimum Koşullar"
(Bilgilendirme Toplantısı)
(Doğu Akdeniz Üniversitesi)

2 Nisan 2010

Lars Nielsen
(Başkan)
(Avrupa Yükseköğretim Kurumları Birliği)
(EURASHE)


KKTC Üniversiteleri Ziyaretleri
(YDÜ, UKÜ, DAÜ, GAÜ)

17 Mart 2010

Prof. Dr. Maria Helena Nazare
(EUA Başkan Yardımcısı)
(Portekiz Averio Üniversitesi Rektörü)

"Avrupa Üniversiteler Birliği (EAU) Kurumsal Değerlendirme Programları İle İlgili Koşullar ve Süreç"
(Bilgilendirme Toplantısı)
(Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Konferans Salonu)

16 Mart 2010

Prof. Dr. Stephen Watson
(Dekan)
Association to Advanced Collegiate School of Business)

"Akreditasyon"
(Bilgilendirme Toplantısı)
(Girne Amerikan Üniversitesi)

30 Ocak 2010

Prof. Dr. Ahmet Aran
(MÜDEK Mühendislik Eğitim Pr. Akreditasyon Kurulu)
(Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. Bülent Özgüler
(MÜDEK Yönetim Kurulu)
(Başkan Yardımcısı)"MÜDEK Eğitim Çalıştayı"
(Çalıştay)
(Doğu Akdeniz Üniversitesi)

18 Ocak 2010

Dr. Per Westman
(Uzman)
(Swedish National Agency For Higher Education)
(İsveç Ulusal Yükseköğretim Ajansı)

"Avrupa'da Uzaktan Eğitim ve Kalite Öğeleri"
(Seminer)

"Yükseköğretim Avrupa Standartları ve İsveç Kalite Güvence Sistemi"
(Seminer)
(Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Konferans Salonu)

19 Aralık 2009

Prof. Dr. Nur Esin
(MİAK Başkanı)

"MİAK'ın Akreditasyon Kriterleri ve Süreci"
(Atelye Çalışması)
(Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi)

28 Ekim 2009

Prof. Dr. Orhan Hacıhasanoğulları
(Mimarlık Akreditasyon Kurulu (MİAK) Yönetim Kurulu, Kurucu Başkan)
(İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı)

"MİAK ve Mimarlık Programlarının Akreditasyonu"
(Konferans)
(Doğu Akdeniz Üniversitesi)

8 Eylül 2009

Prof. Dr. Bülent E. Platin
(Mühendislik Değerlendirme Kurulu (MÜDEK) Yönetim Kurulu Üyesi)

"MÜDEK ve Mühendislik Kurumlarının Akreditasyonu"
(Konferans)
(KT Ticaret Odası Konferans Salonu)