DUYURULAR


YÖDAK Başkanı; YÖDAK, ÜAKK ve Rektörler toplantılarının sonucu olarak YÖDAK'ın dış değerlendirme ve akreditasyon kararları ile planlama, denetleme ve koordinayon kararlarının ayrıldığı iki formülü Meclis Komisyonuna önermiş, bu formüllerden iki ayrı kurul olması değil de YÖDAK altında bir kurul olarak dış değerlendirme ve akreditasyonun planlanması önerisi kabul gördüğünden YÖDAK kendilerinden istenmiş olan değişikliği  11,12,13 ve 14. maddeleri içerecek şekilde yapmış ve Meclis Komisyonuna sunmuştur. Ancak değişitirilmesi gereken maddelerden bazıları deşiklik yasa tasarısı kapsamında bulunmadığı için bu değişiklik yapılamamıştır. Yasa tasarısının çelişen, yoruma açık ve sorun oluşturabilecek maddeleri nedeni ile tümüyle elden geçirilmesi ideal olacaktır.

11,12,13,14. maddeleri ile ilgili çalışmayı indirmek için tıklayınız

.

YÜKSEKÖĞRETİM DEĞİŞİKLİK YASA TASARISI

Yükseköğretim Değişiklik Yasa Tasarısı İle İlgili Olarak YÖDAK Başkanlığı'nda ÜAKK Üyeleri Ve Rektörler İle Yapılan Çalıştay Toplantılarında Konsensus İle Alınan Kararlar Bu Raporda Yer Almaktadır.

Raporu indirmek için tıklayınız

.

DOKTORA TEZ SAVUNMASI DUYURULARI